De Nationale Trendmonitor Wonen en Welzijn bestaat uit 9 modules:

  1. Woonbeleving: overkoepelende houding t.a.v. wonen in het algemeen
  2. Woning: kenmerken huidige woning
  3. Klimaatbestendig wonen: energieneutraal wonen, afval
  4. Levensloopbestendig wonen: houding en gedrag t.a.v. wonen op je oude dag
  5. Mobiliteit (vervoer) en parkeren: inventarisatie vervoermiddelen, nieuwe vormen vervoer, parkeren
  6. Interieur & architectuur (woonstijlen): woning (buitenkant), interieur(stijlen) en privé buitenruimte (tuin)
  7. Veiligheid en overlast: gevoel veiligheid, ervaren overlast
  8. De buurt (woonmilieus): buren, woonmilieus, woonsferen en samenleven & openbare ruimte
  9. Verhuizen: historie, redenen, wensen en plannen

Als deelnemer aan de Trendmonitor Wonen en Welzijn kunt u kiezen voor deelname aan alle modules of kiezen uit enkele, voor u relevante, modules.

Zijn er vragen c.q. onderwerpen die u mist of die volgens u aangepast moeten worden, laat het ons weten.