De Nationale Trendmonitor Wonen & Welzijn geeft inzicht in:

  • Burgers/bewoners. Wie zijn zij? Welke voorkeuren hebben zij?
  • Producten. Welke woningen zijn nodig?
  • Locaties. Waar zijn goede locaties te vinden? Wie wonen daar al? Hoe ziet de omgeving eruit?
  • Markten. Wonen, mobiliteit, energie, veiligheid, etc.
Hoe doen we dat?

In verschillende modules inventariseren we de voorkeuren, wensen en behoeften van burgers en bewoners in Nederland. Deze gegevens zijn in te zien in dit portal door middel van verschillende functionaliteiten, zoals een dashboard en een interactieve kaart.

Welke modules zijn er?

We hebben een negental modules ontwikkeld, waarvan u de vragenlijsten per module kunt inzien en gebruiken. Ook zijn de resultaten per module inzichtelijk.
Maar nog belangrijker, we brengen de resultaten met elkaar in verband! Dat is pas echt interessant en uniek in Nederland.

Bekijk de kaart van Nederland

Bekijk op de kaart van Nederland alles voor wonen en welzijn.

Verdere verdieping

Lees meer over de tot standkoming van de data.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer weten over de Trendmonitor Wonen en Welzijn? Neem contact op met onze experts.
Inloggen
Vraag demo aan